Pingviner kan...Vad är coaching?
Coaching riktar sig till den som vill nå sina mål och behöver lite hjälp på vägen. Den som vill utforska sitt potential och utforska vägen dit. I coaching är coachen en samarbetspartner till coacheen (klienten). Det innebär att den som blir coachad är den som är experten och sitter inne på informationen och svaren på de frågor som behövs redas ut för att nå målet. En coach kan ställa frågor och ge övningar för att personen skall få insikt i sin väg till att lösa målet och träda in i handling mot att möta sitt potential. Coaching är utgår alltid från den konkreta situationen som personen befinner sig i. Det handlar om att använda både hjärna och hjärta i samtalsprocessen. Att med Coaching som verktyg använda öppna relevanta frågor, lyssna aktivt och inspirera till självtillit. En viktig del är att det leder och uppmanar till handling.

Hur går det till?

Inom Coaching blickar man framåt och Klienten arbetar mot egna uppsatta mål. Klienten får hjälp med att sätta upp ett tydligt mål att arbeta mot under samtalen. I slutet av varje samtal sätter klienten även upp delmål som uppnås till nästa samtal där klienten bör ansvaret för genomförande. Under samtalen är Coachen din hjälp för att utforska, reflektera, skapa perspektiv och klargöra dina tankar och idéer. Coachen har olika övningar och verktyg att tillgå som tex identifierar möjligheter och kan undanröja potentiella hinder, tillsammans med klienten formuleras konkreta mål.

Vanligtvis säljs Coaching i ett paket om 5-6 samtal. Samtalen som varar ca 45-60 min bör hållas på en lugn plats så att samtalet fortlöper utan störningar exempelvis mötesrum, lounger eller hotellobbys. Det första samtalet kallas upptaktsamtal och tar längre tid ca 1,5-2h. Ett kontrakt även kallat “coachingöverenskommelse” upprättas mellan Coach och Klient.

Vem kan bli coachad?

För att kunna bli coachad bör du ha ett intresse av att bli coachad och utforska vägarna till målet. Med det menas att du som klient har en vilja att arbeta mot dina mål även om du kanske inte har några konkreta mål klara för dig när du kommer till första samtalet. Det finns personer som mycket tydligt har klart för sig vad man vill uppnå och vilka mål man vill nå. Sedan finns det personer som inte riktigt har klart för sig vad de vill uppnå. Där hjälper coachen och coachsamtalet dig med att identifiera mål som passar just dig. Coaching är just coaching och skiljs från tex terapi, mentalvård och medicinsk rådgivning.


Vilken nytta gör coaching?

Tydliga mätbara mål ökar motivationen och prestationsförmågan. Coaching används av både företag, idrottare och privatpersoner för att nå uppsatta mål. Andra vinster med Coaching är tex
uppfyllande av drömmar, klargörande effekter, se nya möjligheter, nytänkande, personlig utveckling mm.

Mer om ICF

ICF (International Coach Federation) är en internationell organisation som utbildar coacher, upprätthåller coachingens standard och certifierar coacher. För att erhålla etiska standarder och en hög yrkesmässig nivå inrättades ICF 1996. ICF arbetar med att bygga upp, stödja och upprätthålla en hög bra nivå inom coachingyrket i världen. Organisationen utvärderar, godkänner och ackrediterar coachingskolorna i förhållande till ICF standarder.