Steg för steg

Motivation är ett vida använt begrepp nuförtiden. Vad bygger det på? Är det ambition, motiv, tro, kraft, fokus, mod, vilja. Ett motiv som är tillräckligt starkt att det skapar handling. Ett gott exempel för mig på detta blev just en dag med klättring, har inte gjort det på ett tag. Har känt ambitionen att bli bättre och att göra det så ofta jag kan. Vill känna kroppskontrollen och kontakten med mig själv i relation till naturen. Har en fast tro att det är något jag kan bli bättre på hela tiden. Möjligheten dök upp härom veckan att köra ett pass utomhus, så underbart. Då jag inte gjort det på ett tag så fick jag samla kraft att återfinna tron på att jag klarar av att ta mig upp där jag vill, känslan av kontroll samtidigt som det hänger på en skör tråd. Fann fokusen igenom de första lederna och kände att jag var på rätt väg. Tog mod till mig och utmanade...
Read More

Vem har ansvaret?

Vi har det för vad vi gör, vad vi vill göra och även för det vi inte gör. Vad vi har, vill ha och inte har... Om jag vill göra något som kan förändra mitt liv och inte gör något i den riktningen för att nå fram så har jag ansvar för att jag är där jag är. Många sitter i tankarna, shit vad bra han har det! Varför kan inte jag ha det så?! Redan där är det stop i maskineriet och man har sagt till sig att man inte kan ha det så som man vill och koncentrerar sig på fel person. Varför inte tänka, HUR får jag det så som jag önskar och hur kan jag göra för att uppnå det jag vill!? Vad krävs av mig för att nå mitt mål? Kan jag kanske rent av FRÅGA någon som lyckats, hur gjorde du? Ta lärdom och prova... Faktumet är att vi måste våga prova och känna för att det...
Read More